Geplaatst op: 15 juni 2023

Nieuws Pers

Urban Healthsquares bouwt nieuw gezondheidsplein in Bedum.

In het centrum van Bedum wordt nog dit jaar gestart met de bouw van een nieuw gezondheidsplein. Initiatiefnemers zijn huisartsenpraktijk ‘De Vrije Gang’ en de vastgoedontwikkelaar Urban Healthsquares uit Haren. De oplevering is gepland voor de tweede helft van 2023. 

Nieuw gezondheidsplein voor Bedum

Met het nieuwe gezondheidsplein wordt een groot deel van de activiteiten rondom zorg en welzijn in Bedum op één plek gecentreerd, wat de samenwerking tussen de verschillende zorginstanties zal vergemakkelijken en versterken. De nieuwbouw zelf krijgt ook een mooie centrale plek, namelijk de huidige locatie van de huisartsenpraktijk op de hoek van de Vrije Gang en De Vlijt. 

Het project is een samenwerkingsverband van de huisartsenpraktijk en Urban Healthsquares, een vastgoedontwikkelaar met een specialisatie in gezondheidspleinen. Het bedrijf investeerde al eerder in de gezondheidspleinen in Roden en Haren. Deze werden in resp. 2019 en 2020 opgeleverd. De bouw in Bedum zal in de tweede helft van dit jaar van start gaan en de oplevering wordt verwacht in 2023. 

Duurzaamheid

In de bouwplannen van het nieuwe centrum ligt de nadruk op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Dat betekent dat er gebouwd wordt met duurzaam materiaal, dat er ingezet wordt op een laag energie- en waterverbruik en dat er extra aandacht is voor een gezond binnenmilieu, o.a. door het installeren van hightech ventilatiesystemen. 

Gedurende de bouw zal de huisartsenpraktijk op een andere locatie in Bedum gevestigd zijn, er wordt nog gezocht naar een tijdelijk onderkomen.

Zorginstanties

In het nieuwe gezondheidsplein zullen verschillende zorginstanties een plek krijgen, naast huisartsenpraktijk De Vrije Gang zijn dat de Benu Apotheek, Fysiotherapie Den Ommelanden, de GGD, Andringa Podotherapie, TSN Thuiszorg en Buurtzorg. Daarnaast zijn er op dit moment gesprekken met een aantal partijen die op dagdeel basis gaan deelnemen in het centrum, o.a. met medisch laboratorium Certe, Carin Pool voedingsbureau, de Ludwig Kliniek en Hoorcentrum Westerkwartier. Voor geïnteresseerde partijen die ook een steentje willen bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van Bedum: er is nog ruimte beschikbaar. Men kan zich hiervoor melden bij Aeijolt Keuning van Urban Healthsquares.

To top