Onze visie op gezondheid

De zorgvraag verandert. De patiënt komt meer centraal te staan en de focus komt daarbij meer te liggen op positieve gezondheid en preventie. Om met deze verandering mee te gaan, is het noodzakelijk om als zorgprofessionals samen te werken.

UHS Check

Op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg

UHS Check

Jaren lange ervaring in multifunctionele centra

UHS Check

We hebben verstand van vastgoedfinancieringen

UHS Check

We streven naar 100 % circulair & zero energy

Met zorgprofessionals

Samenwerken

In een gezondheidsplein is samenwerken met andere zorgprofessionals vanzelfsprekend. Dankzij de korte lijnen kan de zorg hierdoor beter ingezet en benut worden. Je maakt gebruik van elkaars expertise, waardoor het gezondheidsplein ook als netwerkorganisatie dient.

Innovatie is een andere belangrijke pijler. Doordat je als professionals dicht bij elkaar zit, kun je samen nieuwe concepten of gezamenlijke behandelingen uitproberen. Denk aan preventie, leefstijlverandering, e-health toepassingen of een vernieuwende vorm van nazorg. Alles in het belang van de patiënt natuurlijk.

Onze visie

Dat wil ik ook!

Dat komt goed uit, wij ook. In onze gezondheidspleinen vestigen zich voornamelijk zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg. In de praktijk blijkt dat huisartsen, apothekers en tandartsen zich vaker voor langere tijd ergens willen vestigen. Maar daarnaast zijn er voor diëtisten, pedicures, coaches, (sport)masseurs of andere specialismen nog voldoende mogelijkheden om je (flexibel) te vestigen in een van onze centra. Zolang jij zorg wilt verlenen, zorgen wij voor jou!

To top