Geplaatst op: 12 januari 2024

Nieuws Pers

Apotheek in Roden maakt plaats voor huurappartementen

Op de plek waar voorheen de Rôner Apotheek stond aan de Heerestraat in Roden, staat een nieuw appartementencomplex met twaalf huurwoningen. Projectontwikkelaar en mede-eigenaar Aeijolt Keuning van Urban Healthsquares werd door apotheker René Kuipers gevraagd om met een plan te komen. ‘We wilden graag iets doen voor het dorp, want de woningnood is hoog.’

‘Het is belangrijk dat de jeugd in het eigen dorp kan blijven wonen, waar ze zijn geboren en getogen. Er is nog steeds grote behoefte aan betaalbare woningen en we hopen dat er meer van dit soort projecten komen’, aldus Keuning, die met zijn bedrijf Urban Healthsquares vooral een nieuwe generatie gezondheidspleinen bouwt.

Bestaand of nieuw

In het voorjaar van 2021 werd in eerste instantie overwogen om de voormalige apotheek te laten staan en het pand om te bouwen tot een appartementencomplex. Al snel werd toch besloten tot nieuwbouw, waarvoor PdB|Design uit Groningen gevraagd werd om het ontwerp te maken. Keuning: ‘Het zijn relatief kleine appartementen met één slaapkamer, uitermate geschikt voor starters of alleenstaanden. De meeste huurders zijn tussen de 20 en 30 jaar. De woningen hebben allemaal een tuintje of een ruim balkon. Het appartementencomplex ligt op een gunstige plek in het centrum van Roden, er stopt een
buslijn vlak voor de deur.’

Welstand

Bij de eerste plannen voor het appartemen- tencomplex ging het om vier verdiepingen. Dit werd echter als te massaal ervaren, waar- na uiteindelijk voor de optie van drie lagen werd gekozen. ‘Het gebouw zou anders te hoog worden in verhouding tot de omlig- gende panden met een woning aan de ene en de bibliotheek aan de andere kant’, legt Keuning uit. Op verzoek van de welstands- commissie werd er bovendien geleding aan- gebracht in de gevel. De verspringingen maken dat het oogt alsof het om meerdere bouwstructuren gaat, zodat het geheel beter in het straatbeeld past. De gemeente Noordenveld had als wens dat er parkeergelegenheid in het plan werd op- genomen. ‘Bij de apotheek kwamen altijd al veel bezoekers. Uiteindelijk zijn er acht plek- ken bij het complex gekomen en dat blijkt tot op heden ruim voldoende’, aldus Keuning.

Creativiteit

Met de stijgende materiaalkosten tijdens de bouw kwam het budget onder druk te staan. Keuning: ‘Het is geen recht toe, recht aan gebouw. Het heeft uitstraling. Maar door goede financiering en door het ontwerp iets te vereenvoudigen is het toch gelukt om het project te realiseren.’ De schaarste in materialen en vertragingen in de aanleg van nutsvoorzieningen deden een beroep op creativiteit in de planning. ‘We moesten de planning soms omgooien, maar uiteindelijk is de vertraging in de bouw tot een minimum beperkt’, zegt Keuning. ‘Ge- lukkig was er een oplossingsgerichte instelling bij alle betrokken partijen. De directievoering was in handen van BCN Groep in Drachten. Zij zorgden gedurende het project voor kwa- liteitsopnames.’

Weinig ruimte

Bij de selectie van een aannemer viel de keuze op Bouw- en Aannemingsbedrijf G. de Haan & Zn uit Garyp. ‘Als onderdeel van een vast bouwteam verliep de communicatie tijdens het bouwproces prima’, aldus projectleider Kees Wartena. De bouw zelf kende wel zijn uitdagingen. ‘De grootste uitdaging was de aan- en afvoer van het bouwmateriaal en materieel’, vertelt Wartena. ‘De bouwlocatie was een postzegel waar niet veel meer ruimte was dan een opstelplek voor een bouwkraan en een schaftkeet. Alle materialen moesten met just-in-time leveringen vanaf de vrachtwagen rechtstreeks in het werk worden geplaatst.’ Bij de bouw van het appartementencomplex is gekozen voor onderhoudsarme, duurzame materialen die lang meegaan, zoals gevelsteen, gebakken dakpan, kunststof dakgoten, aluminium zetwerk, kunststof kozijnen, stalen leuningen en hekwerken. De appartementen worden verwarmd door middel van een lucht-water-warmtepomp en zijn voorzien van zonnepanelen.

Oplossingsgericht

Tijdens de bouw zorgde het ophangen van de vrijdragende prefab betonnen balkons voor het nodige denk- en rekenwerk. Wartena: ‘In eerste instantie was het de bedoeling deze op te hangen aan de kanaalplaatvloeren door middel van het opvangsysteem dat VBI samen met Schöck ontwikkelde. In het werk bleek dit helaas niet haalbaar.’ In overleg met hoofdconstructeur Goudstikker de Vries werd besloten om de vloeren waar de balkons aan kwamen te hangen, in het werk te storten. ‘Door Smid Bedum is er in de fabriek het Isokorf verankeringssysteem ingestort. Vervolgens zijn de balkons gesteld op schroefstempels om hierna de vloeren met wapening in het werk te kunnen storten’, legt Wartena uit.

In oktober ontvingen de bewoners de sleutel van hun nieuwe appartement, de verhuur is in handen van een vastgoedbeheerder.

12 Startersappartementen te Roden

OpdrachtgeverHS228 Vastgoed B.V.
Planontwikkeling
OpdrachtgeverUrban Health Squares
ArchitectPDB Design
ConstructeurGoudstikker | De Vries
AannemerBouw- en
Aannemingsbedrijf G. de
Haan & Zn. BV
To top